• Câu hỏi:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào

  • A. Đêm ngày 18-9-1946
  • B. Đêm ngày 19-12-1946
  • C. Ngày 20-12-1946
  • D. Cả ba phương án đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC