AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức nào triệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào?

  • A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng
  • B. Ban chấp hành Trung ương Đảng
  • C. Tổng bộ Việt Minh
  • D. Uỷ ban khỏi nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>