ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?

  • A. Đảng Xã hội Pháp
  • B. Đảng Cộng sản Pháp 
  • C. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp 
  • D. Hội Liên hiệp thuộc địa
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1