• Câu hỏi:

  Chiến khu Hoà - Ninh - Thanh còn có tên là gì?

  • A. Trần Hưng Đạo 
  • B. Hoàng Hoa Thám
  • C. Lê Lợi
  • D. Quang Trung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC