YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

  • A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
  • B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)
  • C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
  • D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA