YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 do ai chủ trì?

  • A. Hồ Chí Minh
  • B. Lê Duẩn
  • C. Trường Chinh
  • D. Trần Phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA