• Câu hỏi:

  Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược:

  • A. Dùng người Việt đánh người Việt
  • B. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh
  • C. Đánh nhanh thắng nhanh
  • D. Hai phương án a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC