• Câu hỏi:

  Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu "độc lập dân tộc" và "cách mạng ruộng đất"

  • A. Hội nghị họp tháng 10-1930 
  • B. Hội nghị họp tháng 7-1936
  • C. Hội nghị họp tháng 11-1939 
  • D. Hội nghị họp tháng 5-1941

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC