• Câu hỏi:

  Ai chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1940?

  • A. Nguyễn Ái Quốc
  • B. Trường Chinh
  • C. Nguyễn Văn Cừ
  • D. Lê Hồng Phong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC