YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

  • A. Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp
  • B. Đánh đuổi phát xít Nhật
  • C. Giải quyết nạn đói
  • D. Chống nhổ lúa trồng đay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95185

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA