• Câu hỏi:

  Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

  • A. Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp
  • B. Đánh đuổi phát xít Nhật
  • C. Giải quyết nạn đói
  • D. Chống nhổ lúa trồng đay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC