• Câu hỏi:

  Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8- 1945?

  • A. Thực dân Pháp xâm lược.
  • B. Tưởng Giới Thạch và tay sai
  • C. Thực dân Anh xâm lược
  • D. Giặc đói và giặc dốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC