YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8- 1945?

  • A. Thực dân Pháp xâm lược.
  • B. Tưởng Giới Thạch và tay sai
  • C. Thực dân Anh xâm lược
  • D. Giặc đói và giặc dốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95201

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA