YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là gì?

  • A. vũ trang tuyên truyền
  • B. diệt ác trừ gian
  • C. vũ trang tuyên truyền và diệt ác trừ gian
  • D. đấu tranh báo chí và đấu tranh nghị trường 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA