• Câu hỏi:

  Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau cách mạng tháng Tám - 1945:

  • A. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá
  • B. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành
  • C. Hơn 90% dân số không biết chữ
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC