YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?

  • A. 2-1930
  • B. 10-1930
  • C. 9-1930
  • D. 8-1930

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA