• Câu hỏi:

  Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ?

  • A. 5 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu 
  • B. 6 đảng viên - Bí thư Ngô Gia Tự
  • C. 7 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu
  • D. 7 đảng viên - Bí thư Trần Văn Cung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC