• Câu hỏi:

  Quốc dân Đại hội Tân trào họp tháng 8-1945 ở huyện nào?

  • A. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 
  • B. Định hoá (Thái nguyên)
  • C. Sơn Dương (Tuyên Quang)
  • D. Đại Từ (Thái Nguyên)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC