• Câu hỏi:

  Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

  • A. Tiêu diệt 7000 tên địch, phá huỷ hàng trăm xe, đánh chìm 16 ca nô và nhiều phương tiện chiến tranh khác  
  • B. Bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não và căn cứ địa kháng chiến
  • C. Lực lượng vũ trang ta được tôi luyện và trưởng thành
  • D. Cả 3 phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC