ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tháng 3-1951, Đại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành

  • A. Mặt trận Việt Nam cách mạng thanh niên
  • B. Mặt trận Việt Minh
  • C. Mặt trận Tổ Quốc
  • D. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1