• Câu hỏi:

  Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939? 

  • A. Công khai, hợp pháp.
  • B. Nửa công khai, nửa hợp pháp.
  • C. Bí mật, bất hợp pháp.
  • D. Tất cả các hình thức trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC