AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu (tháng 5-1929) là gì?

  • A. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội  
  • B. Hội Việt Nam cách mạng đồng minh 
  • C. Hội Việt Nam độc lập đồng minh
  • D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>