YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thời gian ra bản Tuyên đạt nêu rõ việc thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn?

  • A. 7-1929
  • B. 9-1929
  • C. 10-1929
  • D. 1-1930

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 95117

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA