• Câu hỏi:

  Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

  • A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  • B. Đông Dương cộng sản Đảng
  • C. An Nam cộng sản Đảng
  • D. Đông Dương cộng sản liên đoàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC