YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

  • A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  • B. Đông Dương cộng sản Đảng
  • C. An Nam cộng sản Đảng
  • D. Đông Dương cộng sản liên đoàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA