• Câu hỏi:

  Chiến dịch nào còn có tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám?

  • A. Trung Du
  • B. Đường 18
  • C. Hà Nam Ninh
  • D. Biên giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC