ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào? 

  • A. Công nhân và nông dân.
  • B. Cả dân tộc Việt Nam.
  • C.  Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ. 
  • D. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1