AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám - 1945

  • A. Cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ
  • B. Hệ thống chính quyền cách mạng nhân dân được thiết lập
  • C. Nhân dân có quyết tâm bảo vệ chế độ mới
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>