• Câu hỏi:

  Ban Thường vụ TW Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào?

  • A. 27/3/1946 
  • B. 28/3/1946
  • C. 27/3/1948
  • D. 28/4/1949

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC