• Câu hỏi:

  Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu?

  • A. Khởi nghĩa từng phần
  • B. Vũ trang tuyên truyền
  • C. Chiến tranh du kích cục bộ
  • D. Đấu tranh báo chí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC