• Câu hỏi:

  Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói" đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu? 

  • A. Đồng bằng Nam Bộ
  • B. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
  • C. Đồng bằng Bắc Bộ
  • D. Đồng bằng Trung Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC