• Câu hỏi:

  Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" được phát hành khi nào?

  • A. 6/ 1946
  • B. 7/ 1946
  • C. 7/ 1947
  • D. 9/1947

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC