ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp thương lượng với Pháp

  • A. Chấm dứt cuộc kháng chiến ở Nam Bộ
  • B. Buộc quân Tưởng phải rút ngay về nước, tránh được tình trạng cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù
  • C. Phối hợp với Pháp tấn công Tưởng.
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95219

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1