• Câu hỏi:

  Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng 5/1941 họp ở đâu? Do ai chủ trì ?

  • A. Cao Bằng. Nguyễn Ái Quốc
  • B. Cao Bằng. Trường Chinh
  • C. Bắc Cạn. Trường Chinh 
  • D. Tuyên Quang. Nguyễn Ái Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC