• Câu hỏi:

  Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu, Đảng chủ trương:

  • A. Dĩ hoà vi quý
  • B. Hoa Việt thân thiện
  • C. Biến xung đột lớn thành xung đột nhỏ, biến xung đột nhỏ thành không có xung đột
  • D. Cả hai phương án B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC