• Câu hỏi:

    Chiến thắng nào đã căn bản đánh bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp?

    • A. Việt Bắc
    • B. Trung Du
    • C. Biên Giới
    • D. Hà Nam Ninh

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC