YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thù, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vào ngày tháng năm nào và lấy tên gọi là gì? 

  • A. 2.9.1945- Đảng Cộng sản Đông Dương 
  • B. 25-11-1945- Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin
  • C. 3-2-1946- Đảng Lao động Việt Nam
  • D. 11-11-1945- Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95215

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA