YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành 

  • A. Đảng Cộng sản Đông Dương
  • B. Đảng Cộng sản Việt Nam
  • C. Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác
  • D. Đảng Lao Động Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95332

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA