YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động công khai và tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy?

  • A. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất
  • B. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai
  • C. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba
  • D. Cả ba phương án đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA