• Câu hỏi:

  Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào?

  • A. Hội nghị Trung ương 6 
  • B. Hội nghị Trung ương 7 
  • C. Hội nghị Trung ương 8
  • D. Hội nghị Trung ương 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC