YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc sau cách mạng tháng Tám

  • A. Cho Việt Quốc, Việt Cách tham gia Quốc hội và Chính phủ 
  • B. Cung cấp lương thực thực phẩm cho quân đội Tưởng
  • C. Chấp nhận cho quân Tưởng tiêu tiền Quan kin, Quốc tệ
  • D. Cả ba phương án kể trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95216

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA