ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 63 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 63 tr 31 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 63

 
 

Gọi x, y, z, t lần lượt là số học sinh các khối 6, 7, 8, 9

Theo đề bài ta có: \(\frac{x}{9}=\frac{y}{8}=\frac{z}{7}=\frac{t}{6}\) và y - t = 70

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có \(\frac{y}{8}=\frac{t}{6}=\frac{y-t}{8-6}=\frac{70}{2}=35\).

Do đó: 

x = 315

y = 280

z = 245

t = 210.

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1