Tìm x, y, z biết 3x= 5y=7z và x+y- z= 41

bởi Cam Ngan 28/03/2019

3x= 5y= 7z và x+ y- z= 41

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có:

  \(3x=5y=7z\Leftrightarrow3x.\dfrac{1}{105}=5y.\dfrac{1}{105}=7z.\dfrac{1}{105}\)

  Hay \(\dfrac{3x}{105}=\dfrac{5y}{105}=\dfrac{7z}{105}\Leftrightarrow\dfrac{x}{35}=\dfrac{y}{21}=\dfrac{z}{15}\)

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\dfrac{x}{35}=\dfrac{y}{21}=\dfrac{z}{15}=\dfrac{x+y-z}{35+21-15}=\dfrac{41}{41}=1\)

  Nên \(\left\{{}\begin{matrix}x=1.35=35\\y=1.21=21\\z=1.15=15\end{matrix}\right.\)

  bởi Lưu Ngọc Lan 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan