Trắc nghiệm Toán 7 Bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 8 về Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Cho tỉ lệ thức \(\frac{{3{\rm{x}} - y}}{{x + y}} = \frac{3}{4}\). Tính giá trị của tỉ số \(\frac{x}{y}\)?

  • A. \(\frac{9}{7}\)
  • B. \(\frac{8}{7}\)
  • C. \(\frac{7}{8}\)
  • D. \(\frac{7}{9}\)
 • Câu 2:

  Tìm x, y biết \(\frac{{{x^2}}}{16} = \frac{{{y^2}}}{{9}}\) và  \({x^2} + {y^2} = 100\)

  • A. \(x=8; y=6\)
  • B. \(x=-8; y=6\)
  • C. \(x = \pm 6;\,\,y = \pm 8\)
  • D. \(x = \pm 8;\,\,y = \pm 6\)
 • Câu 3:

  Cho các số a, b, c khác 0 thỏa mãn  \(\frac{{ab}}{{a + b}} = \frac{{bc}}{{b + c}} = \frac{{ca}}{{c + a}}\). Tính giá trị của biểu thức \(P = \frac{{{a^2}b + {b^2}c + {c^2}a}}{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}}\)

  • A. -1
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 2
  • A. 294 (cm)
  • B. 294 (\(cm^2\))
  • C. 249 (cm)
  • D. 249 (\(cm^2\))
 • Câu 5:

  Điều kiện đối với a, b để ta có tỉ lệ thức: \(\frac{a}{b} = \frac{{a + c}}{{b + c}},\,\,c \ne 0\)

  • A. a = c
  • B. a>b
  • C. a = b
  • D. c = b
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn