ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 64 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 64 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1

Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tìm số học sinh mỗi khối.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi số học sinh các khối 6,7,8,9 lần lượt là x, y, z, t (học sinh)

Số học sinh bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ lệ với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6 nghĩa là :

\(\frac{x}{9} = \frac{y}{8} = \frac{z}{7} = \frac{t}{6}\)

Số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh nghĩa là y – t = 70.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{x}{9} = \frac{y}{8} = \frac{z}{7} = \frac{t}{6} = \frac{{y - t}}{{8 - 6}} = \frac{{70}}{2} = 35\)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{x}{9} = 35 \Rightarrow x = 9.35 = 315\\
\frac{y}{8} = 35 \Rightarrow y = 8.35 = 280\\
\frac{z}{7} = 35 \Rightarrow z = 7.35 = 245\\
\frac{t}{6} = 35 \Rightarrow t = 6.35 = 210
\end{array} \right.\)

Vậy số học sinh khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là 315 ; 280 ; 245 ; 210 học sinh

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)