YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 60 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 60 tr 31 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) \((\frac{1}{3}.x):\frac{2}{3}=1\frac{3}{4}:\frac{2}{5}\).

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1.x).

c)  \(8:(\frac{1}{4}.x)=2:0,02\). 

 d)  \(3:2\frac{1}{4}=\frac{3}{4}:(6.x)\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 60

Câu a:

 \(\frac{x}{3}:\frac{2}{3}=\frac{7}{4}:\frac{2}{5}\Rightarrow \frac{x}{2}= \frac{35}{8}\Rightarrow x=\frac{35.2}{8}=\frac{35}{4}\).

Câu b:

4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1.x) ⇒ 0,1.x = \(\frac{0,3.2,25}{8}=0,15\Rightarrow x=1,5\).

Câu c:

  \(\Rightarrow \frac{x}{4}=\frac{8.0,02}{2}=0,08\Rightarrow x=0,08.4=0,32\).

Câu d:

\(3:2\frac{1}{4}=\frac{3}{4}:(6.x)\Rightarrow 6x=\frac{4.4}{3}=\frac{9}{16} \Rightarrow x\frac{3}{32}\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON