ADMICRO

Tính giá trị biểu thức C=(5x^2+3y^2)/(10x^2-3y^2) biết x/3=y/5

Câu 1: Cho \(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{5}\). Tính giá trị biểu thức : C =\(\dfrac{5x^2+3y^2}{10x^2-3y^2}\)

Câu 2: Tìm x, y nguyên biết : xy +3x -y =6

Câu 3:

1. Tìm đa thức A biết : A-(3xy-4\(y^2\)) =\(x^2-7xy+8y^2\)

2. Cho hàm số y = f(x) = ax+2 có đồ thị qua điểm A(\(a-1;a^2+a\))

a) Tìm a

b) Với a vừa tìm được, tìm gái trị của x thỏa mãn: f(2x-1) = f(1-2x)

Câu 4:

1. Tìm số hữu tỉ x, sao cho tổng của số đó với nghịch đảo của nó có giá trị là một số nguyên

2. Cho các số a, b, c không âm thỏa mãn: a + 3c = 2016; a + 2b = 2017. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = a+b+c

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1: Đặt \(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{5}=k\Rightarrow x=3k,y=5k\)

  Thay vào C ta được: \(\dfrac{5\left(3k\right)^2+3\left(5k\right)^2}{10\left(3x\right)^2-3\left(5k\right)^2}=\dfrac{45k^2+75k^2}{90k^2-75k^2}=\dfrac{120k^2}{15k^2}=\dfrac{120}{15}=8\)

  Câu 2: Ta có: \(xy+3x-y=6\Rightarrow xy+3x-y-3=3\Rightarrow x\left(y+3\right)+\left(y+3\right)=3\Rightarrow\left(x+1\right)\left(y+3\right)=3=1.3=\left(-1\right)\left(-3\right)\)

  \(x+1< x+3\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+1=1\\x+1=-3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0\\x=-4\end{matrix}\right.\)

  Vậy x=0 hoặc x=-4

  Câu 3: 1.Ta có: \(A-\left(3xy-4y^2\right)=x^2-7xy+8y^2\Rightarrow A=x^2-7xy+8y^2+\left(3xy-4y^2\right)=x^2-4xy-4y^2\)2. a) Vì đồ thị hàm số y=f(x)=ax+2 đi qua điểm \(A\left(a-1;a^2+a\right)\)nên:

  \(a^2+a=a\left(a-1\right)+2\Leftrightarrow a^2+a=a^2-a+2\Leftrightarrow2a=2\Leftrightarrow a=1\)b) Với a=1 thì y=f(x)=x+2

  Ta có: f(2x-1)=f(1-2x)\(\Leftrightarrow\)(2x-1)+2=(1-2x)+2\(\Leftrightarrow\)a

  4x=2\(\Leftrightarrow\)x=\(\dfrac{1}{2}\)

  Câu 4:Ta có: 2016+2017=a+3c+a+2b\(\Rightarrow\)4033=2a+2b+3c

  \(\Rightarrow\)4033-c=2a+2b+2c\(\Rightarrow\)2(a+b+c)=4033-c\(\le\)4033-0=4033 (Vì c\(\ge\)0)

  \(\Rightarrow\)a+b+c\(\le\)\(\dfrac{4033}{2}\)

  Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\)c=0 \(\Rightarrow\)a=2016, b=\(\dfrac{1}{2}\)

    bởi Nguyễn Thị Hồng Xuân 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)