YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 59 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 59 tr 31 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) 2,04: (-3,12).

b) \((-1\frac{1}{2}):1,25\).

c) \(4:5\frac{3}{4}\).

d) \(1\frac{3}{7}:5\frac{4}{14}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 59

Câu a:

 \(\frac{2,04}{-3,12}=\frac{204}{312}\).

Câu b:

 \(\frac{-1\frac{1}{2}}{1,25}=\frac{\frac{-3}{2}}{1,25}=\frac{-150}{125}\).

Câu c:

  \(\frac{4}{5\frac{3}{4}}=\frac{4}{\frac{23}{4}}=\frac{16}{23}\).

Câu d:

 \(\frac{10\frac{3}{7}}{5\frac{3}{14}}=\frac{\frac{73}{7}}{\frac{73}{14}}=2\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF