ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 33 trang 70 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 33 tr 70 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Chi hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O (h.33)

a) Chứng minh hai tia phân giác Ot, Ot' của một cặp góc kề bù tạo thành một góc vuông

b) Chứng minh rằng: Nếu M thuộc đường thảng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot' thì M cách đều hai đường thẳng xx' và yy'

c) Chứng minh rằng: Nếu điểm M cách đều hai đường thẳng xx', yy' thì M thuộc đường thẳng Ot hoặc đường thẳng Ot'

d) Khi \(M \equiv O\) thì các khoảng cách từ M đến xx' và yy' bằng bao nhiêu?

e) Em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx', yy'?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có góc yOx và góc xOy' là hai góc kề bù, Ot là tia phân giác của góc yOx và Ot' là tia phân giác của góc xOy'

Vì góc yOx và xOy' là hai góc kề bù nên:\(\widehat {yOx} + \widehat {xOy'} = {180^o}\)

 

hay \(2\widehat {tOx} + 2\widehat {xOt'} = {180^o} \Leftrightarrow 2\left( {\widehat {tOx} + \widehat {xOt'}} \right) = {180^o} \Leftrightarrow \widehat {tOt'} = {90^o}\)

Điều này chứng tỏ rằng hai tia phân giác của một góc kề bù tạo thành một góc vuông

b) Nếu M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot', thì điểm M nằm trên một trong các tia Ot, Ot', Om, Om' nghĩa là điểm M nằm trên tia phân giác của góc xOy, xOy', y'Ox', x'Oy

c) Xét điểm M cách đều hai đường thẳng xx' và yy'

- Nếu điểm M nằm trong góc xOy thì điểm M thuộc tia phân giác Ot

- Nếu điểm M nằm trong góc xOy' thì điểm M thuộc tia phân giác Ot'

- Nếu điểm M nằm trong góc x'Oy' thì điểm M thuộc tia phân giác Om

- Nếu điểm M nằm trong góc yOx' thì điểm M thuộc tia phân giác Om'

Vậy điểm M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đoạn thẳng Ot'

d) Khi M trùng O thì các khoảng cách từ M đến xx' và yy' đều bằng O (đơn vị độ dài)

e) Từ kết quả câu c) và câu d) ta có nhận xét: Tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx' và yy' là các đường phân giác tạo bởi các góc của hai đường thẳng đó

 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 70 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1