YOMEDIA

Hình Học 7 Chương 3: Quan Hệ Giữa Các Yếu Tố Trong Tam Giác. Các Đường Đồng Quy Của Tam Giác

Ở chương cuối cùng của môn Hình học 7 này các em sẽ được tìm hiểu về Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác và các đường đồng quy của tam giác như tính chất ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác. Ngoài ra, để nắm vững lý thuyết các em có thể làm thêm một số bài tập trắc nghiệm cũng như có thể tham khảo nội dung hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK dưới đây 

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF