RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 99 SGK Hình học 12

Giải bài 5 tr 99 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết rằng AC = AD = 4cm, AB = 3cm, BC = 5 cm.

a) Tính thể tích tứ diện ABCD.

b) Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (BCD).

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Ta có: \(AC^2+AB^2=3^2+4^2=5^2=BC^2\Rightarrow AB\perp AC\)

Chọn hệ trục tọa độ Oxyz (hình vẽ), trong đó A trùng với với góc tọa đô O(0;0;0), B(3;0;0), C(0;4;0), D(0;0;4).

Câu a:

Ta có: \({V_{ABCD}} = \frac{1}{3}DA.{S_{ABC}} = \frac{1}{6}.DA.AB.AC = \frac{1}{6}.4.3.4 = 8\).

Câu b:

Phương trình theo đoạn chắn của mặt phẳng (BCD) là: 

\(\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} = 1 \Leftrightarrow 4x + 3y + 3z - 12 = 0\).

Do đó khoảng cách từ A tới (BCD) là: 

\(d(A,(BCD)) = \frac{{\left| {4.0 + 3.0 + 3.0 - 12} \right|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2} + {3^2}} }} = \frac{{12}}{{\sqrt {34} }}.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 99 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)