YOMEDIA

Bài tập 10 trang 129 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 10 trang 129 SGK Hình học 12 NC

Một hình nón có đường sinh bằng l và bằng đường kính đáy. Bán kính hình cầu ngoại tiếp hình nón là:

(A) \(\frac{1}{3}\)l

(B) \(\frac{{\sqrt 3 }}{6}\)l

(C) \(\frac{{\sqrt 2 }}{6}\)l

(D) \(\frac{3}{4}\)l.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({\rm{\Delta }}SAB\) là tam giác đều cạnh l.

Đường cao \(SO = l\frac{{\sqrt 3 }}{2}.\)

Bán kính mặt cầu nội tiếp hình nón là:

\(r = \frac{1}{3}SO = \frac{{l\sqrt 3 }}{6}.\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 129 SGK Hình học 12 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA