ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Tại sao hai góc bù nhau lại có sin bằng nhau và cosin đối nhau?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Hai góc bù nhau thì M và M’ đối xứng với nhai qua trục Oy nên có sin bằng nhau và cosin đối nhau. Hai điểm M và M’ có cùng tung độ, còn hoành độ đối nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1